Fra seil til damp
100 år med sjøfartshistorie

Nye maritime yrker Vår nyeste utstilling handler om industrialiseringa til sjøs, men også om sysselsetting av industriarbeidere hjemme. Utstillingen er delt inn i ulike tema med hovedvekt på brytningstiden mellom seil og damp, verftsindustri i Trondheim, og oppstart og etablering av byens største rederi; Nordenfjeldske Dampskibsselskab. I tillegg har vi innredet en stue fra ca. 1930 som viser hvordan de …

Seilskutetid

Sjømannslivet om bord i seilskutene var preget av hardt arbeid, lange arbeidsdager, kummerlige boforhold og ofte dårlig mat. Og hjemlengsel. Utstillingen om seilskutetida er knyttet til to tema; på den ene siden til sjømannslivet, og på den andre siden til Trondheim som sjøfartsby. På større seilskip måtte til enhver tid de mellom 10 og 30 seilene være tilpasset vindstyrke og …

Trondheim Kunstmuseum

Trondheim Kunstmuseum (TKM) viser utstillinger fra sin omfattende samling av norsk og international kunst.Museet har to visningssteder TKM Gråmølna og TKM Bispegata som er museets hovedarena.

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum som skal samle, forvalte og formidle kunsthåndverk og design. Vårt ansvar synliggjøres i møte med publikum. De skal ha en god opplevelse, eller ha en interessant tanke rikere etter et museumsbesøk.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer, med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv. Museet har mer enn 120 registrerte antikvariske bygninger, og de ca. 80 som er oppført viser trøndersk byggeskikk fra by til bygd, og fra fjell til fjære. Stavkirka fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men ellers dateres de fleste …

Ringve Music Museum

The museum is Norway’s national museum of music and musical instruments with a collection of more than 2000 instruments from all over the world. The collection consists of, among other things, traditional Norwegian folk instruments such as harding fiddles and langeleik from the 16th and 17th centuries. Ringve offers both permanent and changing exhibitions. In the main building, the audience …

Kristiansten Fortress

The fortress was built after the great fire of 1681, and offers fantastic views of the city and its surroundings. During WWII the Nazi authorities executed members of the Norwegian resistance here. The fortress is open to the public, and you’ll find an open café inside the fortress walls all year. The main building featured in the picture above is …