Sverresborg Trøndelag Folkemuseum


Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer, med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv. Museet har mer enn 120 registrerte antikvariske bygninger, og de ca. 80 som er oppført viser trøndersk byggeskikk fra by til bygd, og fra fjell til fjære. Stavkirka fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men ellers dateres de fleste husene til 1700- og 1800-tallet. Museets virksomhet går tilbake til 1909, da en gruppe Trondheimsborgere begynte arbeidet med å samle «karakteristiske typer paa ældre tiders bygningskunst». I 1914, året etter den offisielle stiftelsen, ble området rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg tatt i bruk som tomt for det nye friluftsmuseet.Image
Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:

Stengt
10.00-1500
10.00-1500
10.00-1500
10.00-1500
11.00-1500
11.00-1500
73 89 01 00
sverresborg.post@mist.no
Facebook
Website
Sverresborg Alle 13, 7020 Trondheim