Trondheim Kino


Trondheim Kino AS er et selskap heleid av Trondheim kommune, opprettet i 1918. Selskapet ble etablert som aksjeselskap i 1999. Selskapets formål er kinovirksomhet og andre aktiviteter naturlig knyttet til dette. Bedriften er lokalisert ved Prinsen og Nova Kinosenter i Trondheim og ved Kimen Kino i Stjørdal. Fordelt på 22 saler har kinoen et bredt og kvalitetsmessig godt filmprogram å tilby publikum, både av norske og internasjonale titler. Mer informasjon om våre saler og teknisk utstyr finner du her.

Vi er Midt-Norges største kultur- og underholdningsarena med om lag 850.000 besøk i året. Vår visjon er å tilby vårt publikum «en større opplevelse». Våre kjerneverdier; vennlighet, engasjement, kompetanse og trygghet ligger til grunn for alt vi gjør.

Trondheim Kino AS ble i 2011 den første rene kinovirksomheten sertifisert som Miljøfyrtårn. Vårt miljømål er som følger: «Trondheim Kino tilbyr «ren underholdning» på alle områder, og skal fremstå som et miljøvennlig underholdningsalternativ. Trondheim Kino skal påvirke kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere til å velge «rene» alternativer».

Les mer om Trondheim kino sin miljøsertifisering her. (Artikkelen er fra 2012.)

Trondheim Kino har 150 ansatte og omsetter for rundt for rundt 145 MNOK årlig.

I tillegg til å eie vårt eget distribusjonsselskap, Storytelling Media og våre tre kinokiosker på Nova, Prinsen og Kimen, har Trondheim Kino eierandeler i en rekke selskaper; Filmweb, Capa Kinoreklame og Location Norway.

Sammen med Aurora Kino i Nord-Norge og Edda Kino i Haugesund har Trondheim Kino opprettet en nasjonal kinokjede kalt KinoNor. KinoNor har hovedkvarter i Trondheim.

Har du spørsmål eller innspill er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss:

Kontaktinformasjon til daglig drift av våre kinosentre

Kontaktinformasjon til vår ledergruppe

Velkommen til oss – byens magiske rom!Image
Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:


+47 73 80 88 00
kino@trondheimkino.no
Facebook
Website
Prinsens gt. 2B, 7012 Trondheim