Naturhistorisk museum


Naturhistorisk museum er Norges største naturvitenskapelige samling med ca. 6 millioner objekter. Museet består av W. C. Brøggers hus, Robert Colletts hus, Lids hus, Klimahuset og Botanisk hage. Botanisk hage dekker 150 mål og har ca. 35 000 planter fordelt på over 5500 ulike slag. En del av museets samlinger er tilgjengelige for publikum i de geologiske og zoologiske utstillingene.
Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:

10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
22 85 16 30
informasjon@nhm.uio.no
Facebook
Website
Sars' gate 1