Galleri Albin Art
Knut Jevnaker –  maleri

Galleri Albin Upp


På tur

Temaet for Knut Jevnakers tredje utstilling på Albin Art er også denne gangen knyttet til natur. Nå er motivene mer preget av mennesker i ulike tursituasjoner.

Turbegrepet forbindes mest med utendørsaktiviteter i fritiden. I motivkretsen hans inngår også noen arbeidssituasjoner. En tur er ofte en helt alminnelig dagligdags aktivitet uten noe dramatisk ved seg. Andre ganger kan en tur inneholde sterke følelser og dramatiske elementer. Både det gjenkjennelige og det uforutsigelige er spennende motiver.

Som inspirasjon brukes ofte fotobilder. Bildene er malt med akrylfarger.

Jevnaker har vært medlem av en malegruppe i nærmere 30 år. Gruppa har hatt veiledning av  flere profesjonelle billedkunstnere.

Åpning 11. desember kl.13

 

               

     


Admission20221211

@ 13:00


Image

AboutCompany

Galleri Albin Upp

Address

Briskebyveien 42 0259 Oslo

Join event


Share this event