Galleri Briskeby


“Blanke vegger for åpne sinn”

Den latinske termen Tabula rasa, refererer til ideen om at mennesket kommer til verden som et tomt skall, som former personligheten gjennom erfaringene vi tilegner oss i livet. Slik danner Tabula rasa også en ledetråd for Galleri Briskeby. Vi ser på gallerirommet som en blank tavle eller tom scene, med latente forvandlingsmuligheter. I møtet med den enkelte kunstners uttrykk, skapes et unikt univers som eksponerer tilskueren for nye inntrykk og utfordringer.  Hver gang vi monterer en utstilling, besjeles rommet med en særegen atmosfære som åpner for nye sanseopplevelser.

Utstillingene kan være svært varierende – fra det rent figurative til det stramt abstrakte, fra det lavmælte til det ekspressive, eller et sted midt imellom.  Vi etterstreber å formidle heterogenitet, og er like opptatt av å presentere eldre kunstnere for en yngre generasjon, som å løfte frem yngre og mindre etablerte utøvere. Poenget er at hver utstilling har en kunstnerisk kvalitet og distinkt identitet som fester seg på netthinnen.

Visjonen om å være en døråpner inn til kunsten står fremdeles fast ved lag, og døren er åpen for alle som kommer inn med et åpent sinn.

«For oss er det mest hensiktsmessig å fokusere på hver enkelt utstilling, som en individuell presentasjon av et kunstnerskap. Og det er i mellomrommet mellom hver utstilling; i selve tomrommet der veggene står nakne og forventningsfulle, at magien oppstår»

Line Harr Skagestad, gallerist


Image
Opening hours
Mon.:
Tue.:
Wed.:
Thur.:
Fri.:
Sat.:
Sun.:

Stengt
Stengt
12.00-17.00
12.00-18.00
12.00-17.00
12.00-16.00
12.00-16.00
241 18 700
gallerist@galleribriskeby.no
Facebook
Website
Skovveien 27 0257 Oslo