Lorck Schive Kunstpris 2023

Trondheim Kunstmuseum


De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schive Kunstpris 2023 representerer på hver sin måte spydspissen av norsk samtidskunst, og har laget nye kunstverk til utstillingen.

De fire nominerte er:

Anna Daniell:
Anna Daniell arbeider utradisjonelt i et formspråk rikt på kunsthistoriske referanser. Hun inviterer til leken dialog mellom menneskene og tingene, der skulpturene hennes samtaler med vidd og humor med andre aktører og insisterer på å være del av selskapet, en del av felleskapet.

Ane Graff:
Ane Graff utforsker spennet mellom det forførende objektet og vitenskap i estetisk sylskarpe installasjoner. Verkene, som ikke er uten humor, trekker ofte inn kunnskap om biokjemiske prosesser og biologisk grenseløse tilstander.

Joar Nango:
Joar Nango har en inkluderende, mellommenneskelig og inviterende praksis som balanserer bolig og arbeid, overlevelse og verdigrunnlag, natur og mytologisering. I kunstnerskapet opererer Nango med flere kontrasterende kunnskapsnivå, som pragmatisk landeveiskunnskap paret med de mangesidige konseptuelle og kulturhistoriske implikasjonene ulike livsvilkår bærer med seg.

Ahmed Umar:
Ahmed Umar demonstrerer et sterkt engasjement for tradisjoner innen håndverk. På samme tid som han viderefører et formspråk med djupe kulturelle røtter, tar han i kunstnerskapet et nådeløst oppgjør med samfunnsnormer som gjør livet uutholdelig for skeive med ukonvensjonelle liv.


Admission22. april - 17. sept.


Image

AboutCompany

Trondheim Kunstmuseum

Address

Bispegata 7b, 7013 Trondheim

Join event


Share this event